Σπαθάρη – Μπεγλίτη, «Αμπελοκαλλιέργεια στις 40 Εκκλησιές και Αδριανούπολη» (1993)
[Κείμενα]