Κριμαία: σύγχρονος γεωφυσικός χάρτης με κύριους δρόμους (2003)
[Χάρτες]