Χαλί από το Φαραχάν με «ηλιακό» μοτίβο, Μουσείο Χαλιών 01
[Εικονογραφικό υλικό]