Η Μαϋτιανή σκάλα (αποβάθρα) στα Δαρδανέλλια / Τσανάκκαλέ, το 1901
[Εικονογραφικό υλικό]