Γεωργαντζής, Μητρόπολις Τραϊανουπόλεως (1981)
[Βιβλιογραφία]