«Αγία Σοφία» Βιζύης, εξωτερική νότια όψη του βυζαντινού ναού (το 1996)
[Φωτογραφικό υλικό]