Από τη γέφυρα του Γαλατά, το 1956: ο Κεράτιος και το Σουλεϊμανιέ Τζαμί
[Εικονογραφικό υλικό]