Δυτική πλευρά της βυζαντινής «Αγίας Σοφίας» το 1995
[Φωτογραφικό υλικό]