Χαμηλή πτήση πάνω από την Παλμύρα
[Οπτικοακουστικό υλικό]