Ο π. Κωνσταντίνος με την κόρη του αγκαλιά παρακολουθεί την ξενάγηση
[Φωτογραφικό υλικό]