Αρχαιολογία, ΑΙΓΑΙΟ Α΄ (2006)
[Οπτικοακουστικό υλικό]