Ανάμεσα στον ουρανό και τη Μαύρη Θάλασσα: αγελάδα ανηφορίζει την απότομη πλαγιά πάνω από την Άμαστρη
[Φωτογραφικό υλικό]