Το οθωμανικό Κάστρο Κιλίντ Μπαχίρ στη θρακική (ευρωπαϊκή) ακτή των Δαρδανελλίων όπως φαίνεται από την ασιατική ακτή
[Φωτογραφικό υλικό]