Κοντάρας, Η εικόνα της Παναγίας της Κίου (2015)
[Κείμενα]