Καυσόξυλα και στάνες στις πλαγιές της Στράντζας, στον δρόμο για τη Μήδεια και τον Εύξεινο (το 1995)
[Φωτογραφικό υλικό]