Ο σεμνός τάφος του Σωφρονίου Φωτοπούλου (1845-1914), Αρχιμανδρίτη εν Κισνοβίω, στον κήπο της Αγίας Παρασκευής στα βοσπορινά Θεραπειά (το 2000)
[Φωτογραφικό υλικό]