Ραιδεστός / Τεκίρνταγ: Το εγκαταλειμμένο Θεοδωρίδειον Παρθεναγωγείον υπό επισκευή (τον Απρίλιο του 1996)
[Φωτογραφικό υλικό]