Κορομηλά, Από τον Θρακικό Βόσπορο έως την Κολχίδα: ο Πόντος 01 (1987)
[Οπτικοακουστικό υλικό]