Κορομηλά, Από τον Θρακικό Βόσπορο έως την Κολχίδα: ο Πόντος 02 (1987)
[Οπτικοακουστικό υλικό]