Στο Οροπέδιο της Αν. Ανατολίας (το 2009): Αλογοτρόφος επιστρέφει με το κοπάδι του στον ορεινό καταυλισμό του
[Φωτογραφικό υλικό]