Σωζούπολη, Άγ. Γεώργιος: Η αφιερωματική επιγραφή του 1846 στο μανουάλι (κοντινό)
[Φωτογραφικό υλικό]