Άγιος Ιωάννης του Κιρκιντζέ (το 2000): Στην είσοδο του ναού κομψό μαρμάρινο περιθύρωμα και κτητορική επιγραφή του 1805 στο υπέρθυρο
[Φωτογραφικό υλικό]