Μαυρίκος, Ο μεσαιωνικός κόσμος της Δύσης - αφίσα (Διαλέξεις 2017)
[Σημειώσεις Πανοράματος]