Κορομηλά, Η Πόντια γιαγιά στη Ντάγκβα της Γεωργίας (1995)
[Κείμενα]