Ιερό Κλοπεδής: Άποψη της δυτικής κρηπίδας του Ναού Β (τέλη 6ου ή αρχές 5ου αι. π.Χ.)
[Φωτογραφικό υλικό]