Σάμψων, «Σκόπελος: ιστορική και αρχαιολογική αφήγηση» (2000) [σύνοψη στα γαλλικά]
[Κείμενα]