Άγ. Νικόλαος Μεσοποτάμου: Ανάγλυφος αετός εντοιχισμένος στην ανατολική πλευρά του ναού
[Φωτογραφικό υλικό]