Ασδραχάς, Τσαρούχης, Έλληνες Ζωγράφοι, τ. 1
[Βιβλιογραφία]