Στον αρχαίο Κεραμεικό (άνοιξη του 2014): Δυτική άποψη της Ιεράς Πύλης με την μαρμάρινη καμάρα των αυτοκρατορικών χρόνων
[Φωτογραφικό υλικό]