Ναυτικός χάρτης του Βρετανικού Ναυαρχείου «Από την Τήνο στην Ικαρία» 1835-1845 (1966)
[Χάρτες]