Γυάρος 27. Επιγραφή με χρονολογίες στο κεντρικό μνημείο
[Φωτογραφικό υλικό]