Ορεστιάδα (το 1996). Η πλαϊνή πλευρά του Κυλινδρόμυλου Παπάζογλου Γ. Κωνσταντίνου
[Φωτογραφικό υλικό]