Ορεστιάδα (το 1996). Η πλαϊνή και πίσω πλευρά του Κυλινδρόμυλου Παπάζογλου Γ. Κωνσταντίνου
[Φωτογραφικό υλικό]