Λήμνος – Θρακικό Αρχιπέλαγος, χαλκογραφία του 1683
[Χάρτες]