Κωστόπουλος, Δυο ρωμαίικα σπίτια (2012)
[Σημειώσεις Πανοράματος]