Δυτική πλευρά της Μαύρης Θάλασσας
[Θάλασσα]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Δυτική πλευρά της Μαύρης Θάλασσας
Τοπική ονομασία
Kara Deniz (Τουρκία). Cerno More (Βουλγαρία). Marea Neagra (Ρουμανία).
Επίσημη ονομασία
Ευώνυμος Πόντος / Δυτικά παράλια της Μαύρης Θάλασσας
Είδος
Είδος
Τμήμα Θαλάσσιας Λεκάνης.
Λέξεις - Κλειδιά
Αγαθούπολη / Ahtopol.
Αίμος ορ. / Μπαλκάν ορ. / Στάρα Πλανινά ορ..
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Αρχαίες ελληνικές πόλεις.
Βάρνα.
Βόρεια Θράκη / Ανατολική Ρωμυλία.
Βόσπορος.
Βουλγαρία.
Βυζαντινές πόλεις.
Δέλτα Δούναβη.
Δούναβης / Ίστρος.
Δούναβης, Θαλάσσιος Δούναβης.
Θράκη.
Ιστιοφόρα.
Ίστρια / Ιστρία / Ιστριόπολις.
Κωνστάντζα / Τόμις / Τόμοι.
Λιμάνι.
Μαυροθαλασσίτικος Ελληνισμός.
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ.
Ρουμανία.
Στράντζα / Μικρός Αίμος.