Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Έβδομος Λόφος

Ο Έβδομος Λόφος, η λιγότερο γνωστή περιοχή της εντός των βυζαντινών τειχών Κ/Πολης, αρχίζει από την Πύλη του Αγίου Ρωμανού (Τόπκαπού) και κατηφορίζει προς τη Θάλασσα του Μαρμαρά. Περιλαμβάνει ένα μέρος των Χερσαίων Τειχών (στη Δ-ΝΔ πλευρά του λόφου) και στο ψηλότερό του σημείο βρίσκεται η πελώρια ξεσκέπαστη βυζαντινή κινστέρνα (δεξαμενή) του Μωκίου, που έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο δημοτικό πάρκο. Στην περιοχή βρίσκονται δύο αρμενικά εκκλησιαστικά συγκροτήματα και τρία ρωμαίικα (ο Άγιος Νικόλαος Τόπκαπού, η Παναγία του Βελιγραδίου και η Παναγία Έξι Μάρμαρα), ενώ στη νότια απόληξη του λόφου, κοντά στα Ψωμαθειά, υπάρχει το ισλαμικό συγκρότημα Κότζα Μουσταφά, το τζαμί του οποίου ήταν ο βυζαντινός Άγιος Ανδρέας εν τη Κρίσει, το καθολικό της ομώνυμης βυζαντινής μονής. Για την περιοχή στα νότια πόδια του λόφου, τα Ψωμαθειά, το Επταπύργιο / Γεντί Κουλέ κλπ, δείτε στους Τόπους: Μέτωπο Μαρμαρά.