Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Έβδομος Λόφος
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
İstanbul Ansiklopedisi (1993-94) Άγιος Νικόλαος Τόπκαπού, εκκλ. συγκρότημα
Karaca, Rum Kiliseleri (1995) Άγιος Νικόλαος Τόπκαπού, εκκλ. συγκρότημα
Karaca, Rum Kiliseleri (2008) Άγιος Νικόλαος Τόπκαπού, εκκλ. συγκρότημα
Müller-Wiener, Bildlexikon (1977) Άγιος Νικόλαος Τόπκαπού, εκκλ. συγκρότημα
Vryonis, Mechanism (2005) Άγιος Νικόλαος Τόπκαπού, εκκλ. συγκρότημα
Κιομουρτζιάν, Πόλη του 1680 (1992) Άγιος Νικόλαος Τόπκαπού, εκκλ. συγκρότημα
Μήλλας, Σφραγίδες (1996) Άγιος Νικόλαος Τόπκαπού, εκκλ. συγκρότημα
Σταματόπουλος, Αναλαμπή (1996) Άγιος Νικόλαος Τόπκαπού, εκκλ. συγκρότημα
Σταματόπουλος, Βήματα στα πάτρια (1992) Άγιος Νικόλαος Τόπκαπού, εκκλ. συγκρότημα
Μήλλας, Εντός των Τειχών τ. Β΄ (2005) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Έβδομος Λόφος
Βρυώνης, Μηχανισμός καταστροφής (2007) Παναγία Βελιγραδίου, στην Παλαιά Πόλη
Βυζάντιος, Η Κωνσταντινούπολις τ. Ι (1851) Παναγία Βελιγραδίου, στην Παλαιά Πόλη
Γκιουβέν, Μειονότητες (2006) Παναγία Βελιγραδίου, στην Παλαιά Πόλη
Χρηστίδης, Σεπτεμβριανά (2000) Παναγία Βελιγραδίου, στην Παλαιά Πόλη
İstanbul Kent Atlası (2003) Παναγία Έξι Μάρμαρα, εκκλησιαστικό συγκρότημα