Κ/Πολη (Μάρτιος 2016). Το πάνω μέρος του Πρώτου Πύργου των Χερσαίων Τειχών με την επιγραφή
[Φωτογραφικό υλικό]

TIBYZ_F_LW1_A1_007b.JPG
Τίτλος
Κ/Πολη (Μάρτιος 2016). Το πάνω μέρος του Πρώτου Πύργου των Χερσαίων Τειχών με την επιγραφή
Περιγραφή
Πρώτος Πύργος των Θεοδοσιανών (Διπλών) Τειχών της Κ/Πολης φωτ 07β.
Χρόνος λήψης
7/3/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βασίλειος Β΄ ο Βουλγαροκτόνος.
Βυζαντινά δημόσια έργα.
Βυζαντινά μνημεία.
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Βυζαντινή εποχή.
Επιγραφή, επιγραφές.
Θεοδοσιανά Τείχη.
Κωνσταντίνος Η΄, αυτοκράτορας.
Κωνσταντινούπολη, Παλαιά Πόλη.
Κωνσταντινούπολις / Κωνσταντινούπολη / Πόλις / Πόλη.
Μεσοβυζαντινή περίοδος.
Οχυρωματική τέχνη.
Πύργος, πύργοι.
Χερσαία Τείχη.