Κ/Πολη (Μάρτιος 2016). Το πάνω μέρος του Πρώτου Πύργου των Χερσαίων Τειχών με την επιγραφή
[Φωτογραφικό υλικό]