Κ/Πολη (Μάρτιος 2016). Το πάνω μέρος του Πρώτου Πύργου των Χερσαίων Τειχών με την επιγραφή
[Φωτογραφικό υλικό]

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ more
     
Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
[Τόπος]
ΤΟΥΡΚΙΑ > ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Εκτός των Τειχών
[Τόπος]
ΤΟΥΡΚΙΑ > ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
[Τόπος]
ΤΟΥΡΚΙΑ > ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Χερσαία Τείχη Κ/Πόλεως
[Οχυρωματικό Έργο]
ΤΟΥΡΚΙΑ > ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Μέτωπο Μαρμαρά
[Τόπος]
ΤΟΥΡΚΙΑ > ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη > Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Θεοδοσιανά Τείχη
[Οχυρωματικό Έργο]
ΤΟΥΡΚΙΑ > ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη > Χερσαία Τείχη Κ/Πόλεως
01 Πρώτος Πύργος του Θεοδοσιανού Τείχους
[Οχυρωματικό Έργο]
ΤΟΥΡΚΙΑ > ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη > Χερσαία Τείχη Κ/Πόλεως > Θεοδοσιανά Τείχη