Παταπία-Σκούπα, Μιχάλης Σίσκος ο Πρωτιανός (2016)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Παταπία-Σκούπα, Μιχάλης Σίσκος ο Πρωτιανός (2016)
Συγγραφέας
Ελένη Παταπία-Σκούπα
Τίτλος
Σίσκος Μιχαήλ: Ο τελευταίος Ρωμηός κάτοικος της Πρώτης
Πηγή
Πηγή
Ιδιωτικό Αρχείο.
Αρ. σελίδων
6
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Κείμενο Αυτοτελές.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Βιογραφία.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Πριγκηπόννησα.
Πρώτη νησί / Κιναλίαντα.
Ρωμιοσύνη.