Παταπία-Σκούπα, Μιχάλης Σίσκος ο Πρωτιανός (2016)
[Κείμενα]