Ραιδεστός / Τεκίρνταγ: Το εγκαταλειμμένο Θεοδωρίδειον Παρθεναγωγείον υπό επισκευή (τον Απρίλιο του 1996)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURT_T_T_031.jpg
Τίτλος
Ραιδεστός / Τεκίρνταγ: Το εγκαταλειμμένο Θεοδωρίδειον Παρθεναγωγείον υπό επισκευή (τον Απρίλιο του 1996)
Περιγραφή
Ραιδεστός / Tekirdağ φωτ 31. Η πρόσοψη-ανατολική όψη του Θεοδωρίδειου Παρθεναγωγείου Ραιδεστού με την είσοδο στο κέντρο. Το εκπαιδευτήριο, κτισμένο στην πλαγιά του λόφου πάνω από τη Θάλασσα του Μαρμαρά (που διακρίνεται αριστερά), ακολουθεί το επικλινές του εδάφους. Αριστερά της εισόδου φαίνονται τα 4 μικρά παράθυρα του ημιυπόγειου χώρου, που δεν υπάρχει στα δεξιά. Στο ισόγειο ανοίγονται 8 μεγάλα παράθυρα κι άλλα τόσα στον πάνω όροφο, δηλαδή 4 και 4 στα δεξιά και τ’ αριστερά τριών κατακόρυφων ανοιγμάτων, τα οποία αντιστοιχούν με την είσοδο από κάτω. Αυτά τα κατακόρυφα ανοίγματα θα φώτιζαν τον διάδρομο που χώριζε τις αίθουσες διδασκαλίας. Όπως σε όλα τα σχολικά κτίσματα, που γίνονταν με πλούσιες χορηγίες, έτσι κι εδώ διαπιστώνει κανείς ότι ο καλός φωτισμός των τάξεων ήταν κύρια φροντίδα του αρχιτέκτονα των αρχών του περασμένου αιώνα. Για αυτό, άλλωστε, η μακριά πλευρά του Θεοδωρίδειου είναι στραμμένη στην Ανατολή κι όχι προς τη θάλασσα. Δεξιά, πίσω από την πόρτα που οδηγεί στον κήπο, διακρίνεται η βορινή πλευρά του κτηρίου με μόνον ένα παράθυρο σε κάθε πάτωμα.
Η ανέγερση του εκπαιδευτηρίου, το 1909, είχε κοστίσει 3.000 χρυσές λίρες στον επιχειρηματία Κωστάκη Θεοδωρίδη και ήταν δωρεά στη μνήμη της κόρης του Ιφιγένειας, για αυτό και αναφέρεται ως «Ιφιγένειον».
Χρόνος λήψης
4/1996
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Εικοστός αιώνας.
Ελληνική παιδεία.
Παρθεναγωγείο.
Ραιδεστός / Τεκίρνταγ / Tekirdağ.