Σαμοθράκης, Λεξικόν της Θράκης (1963)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Σαμοθράκης, Λεξικόν της Θράκης (1963)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Εγκυκλοπαίδεια / Λεξικό

Αχιλλέας Σαμοθράκης, Λεξικόν γεωγραφικόν και ιστορικόν της Θράκης, από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως 1453, Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου (επιμ.), (Εταιρεία Θρακικών Μελετών, 2η έκδοση με προσθήκες, Αθήνα 1963)

Αρχική έκδοση
Α΄ έκδ.: Εκδότης / Φορέας
Εκδόθηκε τμηματικά στους τόμους 7-12 του Αρχείου Θράκης
Χρόνος Α΄ έκδ.
1940 και ...
Στοιχεία
Έργο αναφοράς, ακόμα και σχεδόν έναν αιώνα μετά την έκδοσή του. Στη σελίδα 552 της β' έκδοσης γράφει «Τέλος» και ακολουθεί: "Σημείωσις: Ενταύθα λήγει το λεξικόν, αλλ’ ακολουθεί μικρόν μέρος της εκλεκτής αυτής εργασίας του Αχιλλ. Σαμοθράκη εις χειρόγραφα δελτία, τα οποία δέν επρόφθασεν ο ίδιος να κατατάξη λεξικογραφικώς εντός της όλης εργασίας του. Ταύτα ευρεθέντα μέσα εις τα πλούσια χειρόγραφά του δημοσιεύονται ως προσθήκη με τον τίτλον: Προσθήκαι εις το Γεωγραφικόν και Ιστορικόν Λεξικόν της Θράκης". Σύνολο σελ. 598.

>>>>>>>>>>>>>>>>> Εδώ, στα ΚΕΙΜΕΝΑ (στο Συνοδευτικό Υλικό) μπορείτε να βρείτε το Λεξικό σε ηλεκτρονική μορφή, έργο του Παιδαγωγικού Τμήματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που πραγματοποιήθηκε με χορηγία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης- Έβρου <<<<<<<<<<<<<<
Λέξεις - κλειδιά
Αδριανουπόλεως Βιλαέτι / Βιλαέτι Αδριανουπόλεως.
Αιγαιακή Θράκη.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Αρχαίες ελληνικές πηγές.
Αρχαίες ελληνικές πόλεις.
Αρχαιότητα.
Βαλκάνια.
Βαλκανικά ποτάμια.
Βόρεια Θράκη / Ανατολική Ρωμυλία.
Βόρεια Θράκη / Νότια Βουλγαρία.
Βουλγαρία.
Βυζαντινές πηγές.
Βυζαντινές πόλεις.
Βυζαντινή εποχή.
Έβρος ποταμός.
Ελληνική Αρχαιότητα.
Ελληνική μυθολογία.
Επαρχία Αιμίμοντος / Αιμιμόντου, Dioecesis Thraciae.
Επαρχία Ευρώπη, Dioecesis Thraciae.
Επαρχία Θράκη, Dioecesis Thraciae.
Επαρχία Μυσία ΙΙ, Dioecesis Thraciae.
Επαρχία Ροδόπη, Dioecesis Thraciae.
Επαρχία Σκυθία Ελάσσων, Dioecesis Thraciae.
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Θράκες.
Θράκη.
Θρακική Χερσόνησος / Χερσόνησος Καλλιπόλεως.
Μακεδονία.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Οθωμανική εποχή.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Πεδιάδα Ανατολικής Θράκης / Ανατολικοθρακική πεδιάδα.
Ρουμανία.