Δήμος Σεβαστούπολης
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Samoylova (ed.), Greek Sites in Crimea (2004) Δήμος Σεβαστούπολης  
Touring the Crimea (2003) Δήμος Σεβαστούπολης  
Κάρποβ, Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας (2017) Δήμος Σεβαστούπολης
Gail, Géographie de la Chersonèse (1824) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
Greek Colonies in the Black Sea vol I, vol II (2003) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
Meyendorff, Byzantium and the Rise of Russia (1989) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
Moravcsik (ed.), Porphyrogenitus, Administrando I (DOT 1, 1967) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
Muratova, «The Archaeological Site of Cherson» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
Obolensky, «The Crimea and the North before 1204» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
ODB I-III (1991) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
Posamentir, Polychrome Stelai (2011) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
Sharp, Middle Byzantine Structures on the Black Sea Littoral (2010) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
Smedley, «Archaeology and History of Cherson» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
SNG vol. IX, I: Black Sea (1993) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
The Genoese in Crimea (2009) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
Trofımova (ed), Greeks on the Black Sea (2007) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
Walter, «Saint Clement in the Chersonese» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
Yashaeva (ed), Byzantine Cherson (2011) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
Βαλινάκης, «Εύξεινος Πόντος», Ι.Ε.Ε. τ. Ε΄ (1974) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
Ερμιτάζ / Hermitage (2004) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
Ευριπίδης, Ιφιγένεια εν Ταύροις Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
Ι Ε Ε  τ. Η΄  Μεσοβυζαντινοί Χρόνοι, 642-1071 (1979) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
Μαλιγκούδη, Η Ρωσία του Κιέβου 9ος αι.-1240 (1994) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
Ομπολένσκι, Βυζαντινή Κοινοπολιτεία (2022) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη