Δήμος Σεβαστούπολης
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Gail, Géographie de la Chersonèse (1824) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
Greek Colonies in the Black Sea vol I, vol II (2003) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
Meyendorff, Byzantium and the Rise of Russia (1989) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
Moravcsik (ed.), Porphyrogenitus, Administrando I (DOT 1, 1967) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
Muratova, «The Archaeological Site of Cherson» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
Obolensky, «The Crimea and the North before 1204» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
ODB I-III (1991) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
Posamentir, Polychrome Stelai (2011) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
Samoylova (ed.), Greek Sites in Crimea (2004) Δήμος Σεβαστούπολης  
Sharp, Middle Byzantine Structures on the Black Sea Littoral (2010) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
Smedley, «Archaeology and History of Cherson» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
SNG vol. IX, I: Black Sea (1993) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
The Genoese in Crimea (2009) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
Touring the Crimea (2003) Δήμος Σεβαστούπολης  
Trofımova (ed), Greeks on the Black Sea (2007) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
Walter, «Saint Clement in the Chersonese» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
Yashaeva (ed), Byzantine Cherson (2011) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
Βαλινάκης, «Εύξεινος Πόντος», Ι.Ε.Ε. τ. Ε΄ (1974) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
Ερμιτάζ / Hermitage (2004) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
Ευριπίδης, Ιφιγένεια εν Ταύροις Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
Ι Ε Ε  τ. Η΄  Μεσοβυζαντινοί Χρόνοι, 642-1071 (1979) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
Κάρποβ, Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας (2017) Δήμος Σεβαστούπολης
Μαλιγκούδη, Η Ρωσία του Κιέβου 9ος αι.-1240 (1994) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη
Ομπολένσκι, Βυζαντινή Κοινοπολιτεία (2022) Χερσόνησος - Χερσών, αρχαία και βυζαντινή πόλη