ΙΡΑΝ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Koromila, The Greeks and the Black Sea (2002) Απαντάνα: Πομπή υποτελών λαών που κομίζουν δώρα
Kleiss, Seihoun, S. Thadei’ Vank (1974) ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΙΡΑΝ
Barrington Atlas, Directory (2000) ΙΡΑΝ  
Barrington Atlas, Maps (2000) ΙΡΑΝ  
Bury, History of Greece (1970) ΙΡΑΝ  
Cambridge Ancient History  vol. XII, AD 193-324 (CAH 1939) ΙΡΑΝ  
Cambridge History of Islam vol. IA (CAH 1980) ΙΡΑΝ
Chaliand, Empires nomades de la Mongolie au Danube (1995) ΙΡΑΝ
Darbandi, Zournatzi (eds), Ancient Greece and Ancient Iran (2008) ΙΡΑΝ
Fowden, Empire to Commonwealth (1993) ΙΡΑΝ
Frye, Golden Age of Persia (1993) ΙΡΑΝ
Grousset, Steppes (1965) ΙΡΑΝ
Mellaart, Neolithic of the Near East (1975) ΙΡΑΝ
ODB I-III (1991) ΙΡΑΝ  
Rawlinson, Seventh Monarchy (1876) ΙΡΑΝ
Rawlinson, Sixth Monarchy (1873, 1976) ΙΡΑΝ
Ringgenberg, Iran (2006) ΙΡΑΝ
Sasanian Era (2008) ΙΡΑΝ
Sellier, Atlas des peuples d’Orient (2007) ΙΡΑΝ  
Αγαθίας, Ιστορίαι (2008) ΙΡΑΝ
Αναστάσιος, Ισλάμ (2006) ΙΡΑΝ
Ηρόδοτος, Ιστορίαι ΙΡΑΝ
Μιρμίρογλου, Οι Δερβίσσαι (1940, φωτοτ. ανατ. 1989) ΙΡΑΝ
Πάρκερ, Οι Πέρσες (2017) ΙΡΑΝ
Περσία, Νέα Εστία τ. 91 (1972) ΙΡΑΝ
Ταβερνιέ, Τουρκία και Περσία τ. α΄ (1992) ΙΡΑΝ
Ταβερνιέ, Τουρκία και Περσία τ. β΄ (1992) ΙΡΑΝ
Melikian-Chirvani, L’Art safavide (2007) Ισπαχάν
Çavuşoğlu, Urartian Belts (2014) Μπαστάμ
Κλαβίχο, Ταξίδι στην αυλή του Ταμερλάνου, 1403-1406 (1997) Νομός Ανατολικό Αζερμπαϊτζάν