ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Αναστάσιος, Ισλάμ (2006) «Τροχός του μαρτυρίου» στο Φαχαντάν
Koromila, The Greeks and the Black Sea (2002) Απαντάνα: Πομπή υποτελών λαών που κομίζουν δώρα
Melikian-Chirvani, L’Art safavide (2007) Ισπαχάν
Ταβερνιέ, Τουρκία και Περσία τ. α΄ (1992) Ισπαχάν
Ταβερνιέ, Τουρκία και Περσία τ. β΄ (1992) Ισπαχάν
Ringgenberg, Iran (2006) ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ  
Μιρμίρογλου, Οι Δερβίσσαι (1940, φωτοτ. ανατ. 1989) ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΡΑΝ
Ηρόδοτος, Ιστορίαι Νακς-ε Ροστάμ, Αχ. 01: Ταφικό μνημείο Δαρείου Α΄
ODB I-III (1991) Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών
Cambridge History of Islam vol. IA (CAH 1980) Νομός Γιαζντ
Jorgensen, Ice Houses of Iran (2012) Νομός Γιαζντ
Mehr, Zoroastrian Tradition (2003) Νομός Γιαζντ
Dutz, Matheson, Parsa (2000) Περσέπολη
Πίκουλας, Αλέξανδρος ο Μέγας (2019) Περσέπολη
Sasanian Era (2008) Σασανιδικό Ανάκτορο Φιρουζαμπάντ
Αρριανός, Ανάβασις Αλεξάνδρου Ταφικό μνημείο Κύρου Β΄
Ξενοφών, Κύρου παιδεία Ταφικό μνημείο Κύρου Β΄
Hakhnazarian, Nor-Djulfa (1992) Τζούλφα
Cambridge Ancient History  vol. XII, AD 193-324 (CAH 1939) Το σασανιδικό μνημείο με τις βραχογραφίες στο Νακς-ε Ρατζάμπ
Millar, Roman Empire and its Neighbours (1981) Το σασανιδικό μνημείο με τις βραχογραφίες στο Νακς-ε Ρατζάμπ
Barrington Atlas, Directory (2000) Φαρς
Barrington Atlas, Maps (2000) Φαρς
Bury, History of Greece (1970) Φαρς
Darbandi, Zournatzi (eds), Ancient Greece and Ancient Iran (2008) Φαρς
Fowden, Empire to Commonwealth (1993) Φαρς
Frye, Golden Age of Persia (1993) Φαρς
Rawlinson, Seventh Monarchy (1876) Φαρς
Πάρκερ, Οι Πέρσες (2017) Φαρς