Σασανιδικό Ανάκτορο Φιρουζαμπάντ
[Αρχαιολογικος Χώρος / Μνημείο]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα